Kyckling

Världens friskaste fågel, friska djur behöver inte antibiotika.

Våra svenska kycklingar är bland de friskaste i världen.

Med god hygien och noggranna kontroller kan vi hålla vår noll-tolerans på salmonella! De svenska kycklingarna går fritt på golvet i en stor hall under hela uppväxten, med strömaterial av hackad halm eller kutterspån. I många andra länder föds kycklingar upp i burar, och tillväxtfrämjande antibiotika används i stor utsträckning för att de ska vara friska och kunna växa i den trånga miljön. Att ge antibiotika i förebyggande syfte är förbjudet i Sverige.

Kycklingproducenterna i Sverige har besättningar på mellan 20 000 och 120 000 kycklingar per produktionsomgång, och man hinner vanligtvis med 7 omgångar per år. I många länder finns det inga regler om hur trångt kycklingarna får ha det i stallet, men inom EU får det max vara 42 kg per kvadratmeter. I Sverige tillåter den grundläggande djurskyddslagen max 20 kg per kvadratmeter, men om producenten är med i olika klassning- och omsorgsprogram kan man få tillstånd att ha upp till 36 kg per kvadratmeter. Dock aldrig mer än 25 djur. Vid en veckas ålder används 15 % av ytan i stallet och den högsta beläggningen uppnås dagen då kycklingarna slaktas.

En konventionell kyckling slaktas normalt vid 5 veckors ålder. Det är genom avel med snabbväxande raser och foder med optimalt näringsinnehåll som kycklingarna kommer upp i en vikt på mellan 1,8 och 2,3 kg på så kort tid.

Till ekologiska kycklingar används långsamväxande raser och de slaktas normalt efter 70 dagar. De har mer yta att röra sig på inomhus, tillgång till utevistelse och får ekologiskt foder. I dagsläget finns det inte så många ekologiska kycklingproducenter, men i takt med en ökande efterfrågan ökar också antalet producenter.

Fjäderfän är utmärkta foderomvandlare. För att producera ett 60 grams ägg krävs ungefär 120 gram foder, och för att en kyckling ska växa till sig och ge ett kilo kött krävs ca 1,7 kilo foder. Detta gör att de enligt flera undersökningar är det mest klimatvänliga djuret att föda upp för köttets skull.