Fläskkött

Knorren kvar och MRSA fri!

Det finns flera sätt att hålla grisar i Sverige. En del gårdar har hela kedjan med suggor, ett par galtar och smågrisuppfödning.

Men ofta har man så kallade suggnav och satelliter. Suggorna är på en satellitgård när de föder kultingarna och när kultingarna är avvanda åker suggorna tillbaka till navet för en sinperiod och betäckning eller inseminering, för att därvid bli dräktiga på nytt. Smågrisarna föds antingen upp på den gård där de fötts, eller åker vidare till en annan gård för uppfödning och slaktas sedan vid 6-7 månaders ålder.

Kultingarna går hos suggan i vanligtvis 5 veckor. Utomlands är det vanligt att man avvänjer dem redan vid 3 veckors ålder eller t.o.m. tidigare. Kultingarna kan antingen gå i egna bås tillsammans med suggan, eller i en djupströbädd tillsammans med andra suggor och deras kultingar. Är grisarna EU-ekologiska ska de ha tillgång till utevistelse på en hårdgjord yta, och om de är KRAV-ekologiska får de gå ute i en hage och böka i marken. Gemensamt för de ekologiska grisarna är det ekologiska fodret och mer yta inomhus än hos de konventionella grisarna. Ekologiska kultingar får även gå hos suggan och dia en längre period innan avvänjning.

Svensk grisproduktion är unik på många sätt jämfört med omvärlden. Svenska grisar har större yta att röra sig på, de har tillgång till strö att böka i och har knorren på svansen kvar. Inom EU finns ett grisdirektiv, som styr lägstanivån för europeisk grisproduktion. Enligt detta direktiv får europeiska grisar inte kuperas, dvs deras knorr måste vara kvar, men det är i stort sett bara Sverige som följer detta direktiv. Så vill du ha en glad gris med knorr så välj svenskt kött.

Ett annat viktigt mervärde för den svenska grisen är den låga antibiotikaanvändningen. Eftersom Sverige har högre djurskyddskrav än övriga länder så är de svenska grisarna friskare och behöver mindre antibiotika. Sverige har lägst antibiotikaanvändning inom EU, t.ex. så använder Danmark tre gånger så mycket antibiotika som Sverige inom jordbruket och Tyskland 16 gånger mer än Sverige. Att ge antibiotika i förebyggande syfte är förbjudet i Sverige.

Hög antibiotikaanvändning ger upphov till antibiotikaresistens som gör att vi kanske inte kommer kunna behandla ens våra vanligaste sjukdomar i framtiden med antibiotika. Så vad du väljer i matdisken eller på restaurangen påverkar huruvida framtida generationer kommer kunna använda antibiotika eller ej. Välj därför svensk gris med knorr och minimal antibiotikaanvändning - finns inte det så vägra utländskt kött och välj vegetariskt!