Vilt

Viltet vår förnämligaste köttproducent

Foto: Alexandra Hellström

Beroende på vilken värdegrund vi väljer att använda som referens kommer olika produktionssätt att visa sig vara olika fördelaktiga. Sett till närproduktion, antibiotikapåverkan alla dess former (giftfri) och djurskyddsaspekten (frilevande) så finns en källa i vår produktion av kött som är outstanding nämligen viltet. Viltet är den i särklass renaste källan sett till antibiotikaanvändning. Med sin jämna fördelning över landet slår viltet all annan produktion just för dess ojämförligt största tillgänglighet lokalt sett. Ser vi till djurskyddsaspekten kan det knappast heller finnas djur som lever ett bättre liv än det som lever i sitt fria tillstånd. Just därför är viltet återigen outstanding i sitt naturliga element. Viltet har vi dessutom vare sig vi väljer att använda det eller inte, det finns i våra marker oavsett vårt val och bör därför i första hand användas som resurs för vår försörjning.

Därför bör vi fokusera mer på att använda det matnyttiga viltet som kärnan i vår köttförsörjningsstrategi med fokus på det frilevande viltet. Vildsvinen t.ex. ses lokalt på vissa platser som en belastning men rätt förvaltad är vi vildsvinet en tillgång. Man måste bara lära sig hur den förvaltningen ska skötas. Vi använder idag en bråkdel av viltet för vår försörjning pga. felsatsningar och politiska beslut som försvårar vårt nationella naturbruk. Viltet kräver jakten som förvaltningsverktyg.