Kött & Mjölk

Ängen är åkerns moder

För ett hållbart samhälle krävs ett fungerande kretslopp, detta är en historia om hur mjölken, kossan och åkern är viktiga delar för ett hållbart samhälle och helt nödvändiga för en matproduktion, speciellt ekologisk.

I ett gammalt ordspråk säger man att ängen är åkerns moder, detta är ett högaktuellt ordspråk även idag. Men hur kan då ängen vara morsa till en åker är det säkert många som undrar? Jo, genom att låta kon beta åkern och sedan ta tillvara på gödsel så kan åkern få mer näring vilket var och är avgörande för att få bra skördar.

Det finns ytterligare ett ordspråk "Där säden inte kan växa och en ko inte kan beta ska ett träd stå.". Det är självklart inte all mark som går att odla på, men ändå är för bra för att låta det växa skog där. Denna mark är perfekt för att låta djuren beta på, detta bidrar inte bara till ett bättre utnyttjade av marken utan även ett öppnare landskap, vilket ökar den biologiska mångfalden. Därför är det oerhört viktigt med betande djur.
Men varför inte bara släppa ut djuren där då?

Vi lever i en tid med ett extremt rationellt jordbruk, där gårdarna bara blir större och större och det är inte ekonomiskt försvarbart att bara låta djuren producera gödsel till åkrarna, det är dessutom resursslöseri att låta potentiell mat gå till spillo. Att släppa ut alla djur i det fria skulle leda till total katastrof för alla när kossor och grisar skulle äta och böka upp åkrarna. Detta var ett problem redan på medeltiden då det byggdes staket och murar runt åkrarna för att skydda den värdefulla åkern, idag inhägnar vi in djuren istället för att de inte ska smita och bli påkörda eller skada sig på annat sätt.

Ur gödsel kan även biogas utvinnas, detta är ett bra sätt minska djurens klimatpåverkan samtidigt som det bidrar till ett hållbart transportsystem. Transportsektorn är idag den verksamhet som använder mest fossil energi.
Men det finns även flera andra fördelar med att bearbeta gödseln genom rötning, en fördel är att gödseln får en annan konsistens och andelen fasta ämnen i gödsel minskar, dessutom luktar det mindre. För hur många gånger har du inte svurit över den hemska lukten när du åker förbi en nygödslad åker? En annan är att det går att utvinna kväve ur processen, vilket minskar läckaget av kväve från åkrarna och som hamnar i havet vilket bidrar till övergödning.

Men för att få hela det här systemet att fungera behövs det mjölkkor och någon som föder upp alla djur som kan bidra med gödsel. Tyvärr är det inte ekonomiskt försvarbart för bonden att enbart föda upp kalvar, utan mjölken är en viktig inkomstkälla i dagens rationella jordbruk. Men om bonden inte får ett bra pris för mjölken, blir det inte heller några kalvar, och utan kalvar blir det inget gödsel som bidrar till biogas och näring till åkern vilket i förlängningen leder till att växterna inte kan växa. I ekologisk odling får inte konstgödsel användas vilket gör att gödseln är en förutsättning för all odling. Därför är mjölken motorn i svenskt jordbruk!