Om svegan.nu

Svegan.nu drivs av Landsbygdsupproret som är en opolitisk förening som vill värna om den svenska landsbygden, livsmedelsproduktionen och bönderna.

Föreningen Landsbygdsupproret startades våren 2015, och är en fortsättning på det landsbygdsuppror som genomfördes den 3 april 2015 på 23 platser runt om i Sverige. Styrgruppen består av personer från hela Sverige, men grunden för föreningen lades i Facebookgruppen "Lantbrukare som fått nog" som startades av Sören Axelsson våren 2013.

Idag driver föreningen ett antal projekt som t.ex. att stödja mjölkbönder, ordna studieresor, planera demonstrationer och marknadsföra svenska råvaror, läs mer på www.landsbygdsupproret.se.