Skäl att välja svenskt

Vi har den lägsta antibiotikaanvändningen i EU, vi har neråtgende koldioxidutsläpp från jordbrukssekorn och vi en av världens bästa djurhållningslagar - det är bara några skäl att välja svenskt

Svenskt kött innehåller minst antibiotika inom hela EU, samtidigt minskar vår antibiotikaanvändning stadigt varje år. I flertalet EU-länder används ca 90 % av all antibiotika till djur, i Sverige ligger den siffran på ca 10 %. Dessutom används nästan alltid smalspektrig antibiotika i Sverige, vilket minskar risken ytterligare för att resistenta bakterier ska få fäste. I EU-används nästan uteslutande bredspektrig antibiotika. (1).

Totalt förbrukar jord- och växtodlingssektorn 4,4 TWh per år, av detta står växtodlingen för 49 %, djurhållningen för 35 % och växthusodling för 16 %. Totalt släppte den svenska jordbrukssektorn ut 1,4 miljoner ton koldioxid 2008, men detta är en nedåtgående siffra som ligger under snittet för utsläpp i jordbrukssektorn i EU. Samtidigt ökar utsläppen från jordbruken inom övriga Europa. (2).

Betande djur håller landskapet öppet, detta är inte bara vackert att se. Det är även väldigt viktigt för den biologiska mångfalden. De öppna ängarna möjliggör för humlor, bin och fjärilar att leva och föröka sig, dessa kan sedan pollinera växterna. Idag är ett flertal arter hotade eftersom landskapet mer och mer växer igen när jordbruks läggs ned och det inte längre är ekonomiskt försvarbart att hålla landskapet öppet. Om försäljningen av svenskt kött ökar, möjliggör det att fler ängar kan hållas öppna och den biologiska mångfalden kan öka. (3).

Idag försvinner en bonde om dagen i Sverige, men detta påverkar inte bara bonden. Totalt skapar en mjölkbonde fem till tio extra jobb, allt från mekaniker till lastbilschaufförer och människor sysselsatta inom livsmedelsindustrin. Detta gör att det varje år försvinner över 2 000 jobb på bara de 365 bönder som slutar iår (4).
2005 fanns det 8 500 gårdar med mjölkkor och i slutet av 2014 var den siffran under 4 400. Detta medför inte bara att 4 100 bönder har försvunnit, utan även att över 20 000 arbetstillfällen har gått förlorade. Om inte läget förändras snart kommer ytterligare 22 000 arbeten att försvinna när de resterande mjölkbönderna får lägga ner (5).

Sverige har en hårdare djurskyddslag än flertalet länder i EU, även om EU har ett generellt bra djurskydd. Det största problemet är att få länder efterföljer lagarna. Ett exempel på detta är kupering av grisarnas svansar, något som är förbjudet i hela EU, men efterföljs av väldigt få länder eftersom det ökar kostnaderna för bonden. Detta förbud är inskrivet i den svenska djurskyddslagen och efterföljs. Slakt måste ske med bedövning i hela EU, med undantag för religiös slakt. Detta undantag för religiös slakt finns inte i Sverige. Det finns inget som förhindrar att religiös slakt sker med bedövning, vilket gör att svenska slaktmetoder kan användas. Vårt klimat begränsar att djuren ska kunna leva ute året runt, vilket andra länder har möjlighet till. Men lagen kräver att kor ska ha möjlighet till bete under sommaren. (6).

9 av 10 besprutningsmedel är förbjudna att använda i Sverige mot övriga Europa, detta medför att den svenska maten innehåller mindre bekämpningsmedelsrester än importerad mat (7). I COOP:s ekologiska test, hittades flertalet hormonstörande ämnen, men det som inte framgick var att flertalet av dessa substanser sedan länge är förbjudna i Sverige. Så genom att handla bara svenska råvaror kan du minska ditt intag av kemikalier (8).