Ägg

Garanterat fria från salmonella.

De svenska äggen har unikt hög kvalitet. Det är bara här som man kan äta löskokta ägg, dricka äggtoddy eller smaka på kaksmeten utan att riskera att få salmonella!
Vi har uppnått detta genom många år med noggranna kontroller och god hygien vid både foderhantering, arbete med djuren och ägghantering. Provtagning sker var 15 vecka och vid första misstanke slaktas djuren ut och anläggningen saneras.

Näbbtrimning används i andra länder som ett sätt att få hönsen att inte hacka på varandra. I Sverige är detta förbjudet och man jobbar mer med större ytor och att aktivera hönsen med saker som grovfoder och pickstenar i stället.

Kycklingar kläcks efter att befruktade ägg har legat i rätt värme och rätt fuktighet i 21 dagar, därefter åker de dagsgamla kycklingarna från kläckeriet till en unghönsuppfödare. Redan här sorteras tuppkycklingarna bort och avlivas för att bli djurfoder, gödning eller biogas. Ibland blir det fel vid sorteringen och de tuppar som ändå kommer med till uppfödaren åker sedan till ekologiska gårdar, där man gärna vill ha några stycken som sällskap till hönorna. Hos uppfödaren bor unghönsen tills de blir ca 16 veckor gamla. Ska de bli ekologiska hönor får de ekologiskt foder. Här blir de även vaccinerade mot de vanligaste hönssjukdomarna, innan de åker ut till sina gårdar.

Det finns flera olika sätt att hålla värphöns, och hur hönorna bor går att se på märkningen på ägget! Äggen får en kod vid paketering, t.ex. 0SE624-1 där första siffran berättar vilken typ av produktion det kommer från, bokstäverna säger vilket land det är producerat i, och sist finns gårdens nummer och numret för en avdelning om det finns flera.
Siffran 0 betyder att gården är ekologisk. Ekologiska hönor får ekologiskt foder, har tillgång till utevistelse på sommaren och har mer plats inne i huset än konventionella. Ute i hagen ska varje höna ha 4 m² att röra sig på!
Siffran 1 betyder att hönsen har tillgång till utevistelse, men får konventionellt odlat foder, och har lika stor yta inne. Den typen av produktion är väldigt liten i Sverige. Står det en 2:a först får hönsen gå fritt inomhus, och får konventionellt foder.
Gemensamt för alla ovanstående produktionsformer är att hönsen har strömaterial på golvet, och tillgång till sandbad, sittpinne och värprede. Den sista produktionsformen är med inredda burar, och då står siffran 3 först. Det börjar bli svårare att hitta dessa ägg i vanliga affärer och de går för de mesta till industritillverkning och restauranger. I de inredda burarna hålls normalt 6-8 hönor beroende på burens storlek, och även här har de tillgång till sittpinne, sandbad och värprede.
När hönsen blir ca 80 veckor är det dags att byta hönsgrupp. Vid den åldern börjar skalkvalitén bli sämre och hönsen behöver byta fjäderdräkt. Eftersom det inte är så mycket kött på värphönsraserna blir de oftast antingen energi eller färdigmat, som buljong, men ekologiska hönor börjar nu delvis säljas som ekologiska kokhöns.